ગુજરાત

જામનગર-વડોદરા ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસ અને અમદાવાદ-વિરમગામ સ્પેશિયલ ટ્રેન રદ

પશ્ચિમ રેલવેના (Western Railway) અમદાવાદ મંડળ પર અમદાવાદ-વિરમગામ રેલ ખંડ વચ્ચે સાણંદ અને ગોરા ઘુમા સ્ટેશનો (DFCCIL)ને કનેક્ટિવિટી પૂરી પાડવાના સંબંધમાં ટ્રાફિક વર્ક ઓર્ડર (TWO) કાર્ય માટે જામનગર-વડોદરા ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસ અને અમદાવાદ-વિરમગામ સ્પેશિયલ ટ્રેન રદ રહેશે. ફરી એક વાર ટ્રાફિક વર્ક ઓર્ડરના કામ માટે કેટલીક ટ્રેન રદ કરવામાં આવી છે. પશ્ચિમ રેલવેના (Western Railway) અમદાવાદ મંડળ પર અમદાવાદ-વિરમગામ રેલ ખંડ વચ્ચે સાણંદ અને ગોરા ઘુમા સ્ટેશનો (DFCCIL)ને કનેક્ટિવિટી પૂરી પાડવાના સંબંધમાં ટ્રાફિક વર્ક ઓર્ડર (TWO) કાર્ય માટે જામનગર-વડોદરા ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસ અને અમદાવાદ-વિરમગામ સ્પેશિયલ ટ્રેન રદ રહેશે. જેની વિગતો નીચે મુજબ છે.

આ ટ્રેન રદ કરાઇ

1. 28.11.2022ની ટ્રેન નંબર 22959 વડોદરા-જામનગર ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસ 2. 29.11.2022ની ટ્રેન નંબર 22960 જામનગર-વડોદરા ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસ 3. 28.11.2022ની ટ્રેન નંબર 09459 અમદાવાદ-વિરમગામ મેમુ સ્પેશિયલ 4. 29.11.2022ની ટ્રેન નંબર 09460 વિરમગામ-અમદાવાદ મેમુ સ્પેશિયલ

ટ્રેનોના સ્ટોપેજ અને સમય વિશે વિગતવાર માહિતી માટે યાત્રીઓ કૃપા કરીને www.enquiry.indianrail.gov.in ની મુલાકાત લઈ જોઈ શકે છે.

28મી નવેમ્બર, 2022થી બદલાયેલા ટ્રેન નંબર સાથે વલસાડ – વડનગર ઇન્ટરસિટીનું સુપરફાસ્ટ ટ્રેનમાં પરિવર્તન

પશ્ચિમ રેલવેએ ટ્રેન નંબર 19009/19010 વલસાડ-વડનગર ઇન્ટરસિટી (દૈનિક)ને નવા ટ્રેન નંબર સાથે સુપરફાસ્ટ ટ્રેનમાં બદલવાનો નિર્ણય લીધો છે.આ 28 નવેમ્બર, 2022થી લાગુ થશે.

પશ્ચિમ રેલવેના મુખ્ય જનસંપર્ક અધિકારી સુમિત ઠાકુરે જાહેર કરેલી અખબારી યાદી મુજબ ઉપર મુજબના પરિવર્તનની વિગતો આ મુજબ છે.

ટ્રેન નંબર 19009/19010 વલસાડ – વડનગર ઇન્ટરસિટી (દૈનિક) 28મી નવેમ્બર, 2022 થી ટ્રેન નંબર 20959/20960 વલસાડ – વડનગર સુપરફાસ્ટ ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસ (દૈનિક) તરીકે દોડશે. ફેરફારને કારણે ટ્રેન નંબર 20960 વડનગર વલસાડ સપરફાસ્ટ ઇન્ટરસિટી વડનગરથી હવે 16.45 કલાકને બદલે 17.00 કલાકે ઉપડશે.ટ્રેન હવે મહેસાણા રેલવે સ્ટેશન પર 17.20/17.22 કલાકે અને ગાંધીનગર કેપિટલ રેલવે સ્ટેશન પર 18.16/18.18 કલાકે આવશે/પ્રસ્થાન કરશે.આનાથી અમદાવાદ અને નવસારી વચ્ચેના સ્ટેશનો તેમજ વલસાડ સ્ટેશન પર તેના આગમનના સમયમાં કોઈ ફેરફાર નહીં થાય. ઉપરાંત, ડાઉન દિશામાં તેના સમયમાં કોઈ ફેરફાર નહીં થાય.એટલે કે ટ્રેન નંબર 20959 વલસાડ – વડનગર સુપરફાસ્ટ ઇન્ટરસિટી તેના હાલના સમયપત્રક મુજબ દોડશે.

જામનગર-વડોદરા ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસ ટ્રેન રદ

જામનગર-વડોદરા ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસ અને અમદાવાદ-વિરમગામ સ્પેશિયલ ટ્રેનો રદ રહેશે. પશ્ચિમ રેલવેના અમદાવાદ મંડળ પર અમદાવાદ-વિરમગામ રેલ ખંડ વચ્ચે સાણંદ અને ગોરા ઘુમા સ્ટેશનો (ડીએફસીસીઆઈએલ) ને કનેક્ટિવિટી પૂરી પાડવાના સંબંધમાં ટ્રાફિક વર્ક ઓર્ડર (TWO)ના કામને કારણે જામનગર-વડોદરા ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસ અને અમદાવાદ-વિરમગામ સ્પેશિયલ ટ્રેનો રદ રહેશે.

 

administrator
R For You Admin