ગુજરાત સૌરાષ્ટ્ર – કચ્છ

રાજકોટ શહેર ખાતે એરપોર્ટ ના નવા 4 એપ્રેનને મંજૂરી મળવાની શક્યતાઓ

રાજકોટ એરપોર્ટ ના નવા 4 એપ્રેનને મંજૂરી મળવાની શક્યતાઓ અંતે પાંચ વર્ષ પછી રાજકોટ એરપોર્ટ ના નવા 4 એપ્રેનને હવે ટૂંક સમયમાં ડી જી સી એ માંથી મંજૂરી મળે તેવી આશા જાગે છે નવા પાર્કિંગ તથા સુપરવીઝન માટે દિલ્હીની બે અધિકારીઓ ગઈકાલે સાંજે ઈન્ડિગો ની ફ્લાઈટમાં રાજકોટ પહોંચતાની સાથે જ આ નવ પાકર નિરીક્ષણ ની કામગીરી બાદ રિપોર્ટ આપશે ડી જી સી એ ના તમામ માપદંડો પર એરપોર્ટ ઓથોરિટી ખરી ઉતરશે તો આગામી સાહથી નવું એરપોર્ટ થઇ જશે તેવો નિર્દેશ મળ્યો છે રાજકોટ એરપોર્ટ ના નવા 4 એપ્રેનને મંજૂરી મળવાની શક્યતાઓ અંતે પાંચ વર્ષ પછી રાજકોટ એરપોર્ટ ના નવા 4 એપ્રેનને હવે ટૂંક સમયમાં ડી જી સી એ માંથી મંજૂરી મળે તેવી આશા જાગે છે નવા પાર્કિંગ તથા સુપરવીઝન માટે દિલ્હીની બે અધિકારીઓ ગઈકાલે સાંજે ઈન્ડિગો ની ફ્લાઈટમાં રાજકોટ પહોંચતાની સાથે જ આ નવ પાકર નિરીક્ષણ ની કામગીરી બાદ રિપોર્ટ આપશે ડી જી સી એ ના તમામ માપદંડો પર એરપોર્ટ ઓથોરિટી ખરી ઉતરશે તો આગામી સાહથી નવું એરપોર્ટ થઇ જશે તેવો નિર્દેશ મળ્યો છે રાજકોટ એરપોર્ટ ના નવા 4 એપ્રેનને મંજૂરી મળવાની શક્યતાઓ અંતે પાંચ વર્ષ પછી રાજકોટ એરપોર્ટ ના નવા 4 એપ્રેનને હવે ટૂંક સમયમાં ડી જી સી એ માંથી મંજૂરી મળે તેવી આશા જાગે છે નવા પાર્કિંગ તથા સુપરવીઝન માટે દિલ્હીની બે અધિકારીઓ ગઈ

1465987315_b737-2020-05-2415_52_01.thumb.jpg.6cc827eb260d95054e6b133846cdfa80

editor
R For You Desk